|

Struktur Orgnanisasi Fakultas Tarbiyah

 

NO

NAMA

JABATAN

1

KH. M. ADNAN SYARIF. Lc.M.A.

Rektor IAI Syarifuddin Lumajang

2

SYAMSUL HADI HM. M.A.

Ketua Lembaga Penjamin Mutu

3

Dr. SYUHUD. M.Pd.I

Dekan

4

RAHMAT HIDAYAT. M.Pd.

Sekretaris Dekan

5

SYAMSUL ARIFIN. S.Pd.M.A.

Ketua Program Studi PAI

6

H. M. ABDUL HALIM SIDIQ. M.Pd.I.

Ketua Program Studi PGMI

7

IHYA ULUMUDDIN. M.A.

Sekretaris Program Studi PAI

8

TAQWA NUR IBAD. M.Pd.I.

Sekretaris Program Studi PGMI

9

SITI MUSZAYYANAH. M.Pd.

Staf Akademik dan Kemahasiswaan

10

NINDRI SUSANTI. M.Pd.

Staf Keuangan dan Sarana Prasaana

[]